Mertens, Dewaele, Achten & C° Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA
De gepersonaliseerde aanpak

Beroepservaring

Gewezen en recente werkzaamheden als bedrijfsrevisor, commissaris, dossierverantwoordelijke of auditmedewerker in de sectoren:
Handels- en industriële ondernemingen;
 • Productiebedrijven in sectoren zoals papierartikelen, granen;
 • Slachthuizen, vetmesters en vetsmelterijen;
 • Belgische filialen van de Nederlandse groepen gespecialiseerd in ondermeer melkverwerking, chemische producten voor de vleesindustrie;
 • Confectiebedrijven en detailhandelaars in zowel beroeps- als modekledij;
 • Antwerpse havenbedrijven zoals scheepsagentaturen, expeditiebedrijven;
 • Belgische diamanthandelaars en filialen van internationale diamanthandelaars;
 • Groothandel in parfums, bouw- en isolatiematerialen;
 • ICT -bedrijven en aanverwanten;
 • Auto-inspectie en aanverwante vennootschappen;
 • Autonome gemeentebedrijven.
Kredietinstellingen
Patrimonium- en immobiliënvennootschappen
Onderwijsinstellingen
 • Hogescholen en sociale voorzieningen voor studenten;
 • Secundaire- en basisscholen;
 • Scholen voor bijzonder onderwijs.
Verzorgingsector
 • Algemene ziekenhuizen;
 • Rust- en verzorgingstehuizen;
 • Verenigingen voor thuisverzorging;
 • Revalidatiecentra voor jongeren en kinderen;
 • Verenigingen voor gehandicaptenzorg;
 • Verenigingen voor palliatieven zorgen en dementiebehandeling;
 • Vereniging voor Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • Kinderdagverblijven en schoolkolonies.
V.Z.W.’s met diverse doelen zoals
 • Centrale inning erelonen geneesheren en specialisten.
Mutualiteiten
Verzekeringsinstellingen
Wettelijke éénmalige opdrachten en privé-expertises zoals inbrengen in natura, quasi inbrengen, omvormingen en waardebepalingen van ondernemingen, verenigingen, kredietinstellingen en hogescholen:
Enkele gewezen of recente opdrachten zijn:
 • De waardebepalingen bij fusie van ziekenhuizen;
 • De waardebepaling en advisering rond de overname van een serviceflatcomplex;
 • De fusie van hogescholen;
 • De doorlichting van de centrale inning en ziekenhuisapotheken in enkele Vlaamse ziekenhuizen
 • De begeleiding van de Medische Raad in enkele Vlaamse ziekenhuizen;
 • Het fraudeonderzoek bij Belgische havenbedrijven in opdracht van internationale opdrachtgevers;
 • Speciale opdrachten voor kredietinstellingen m.b.t. de kredietwaardigheid van de kredietaanvrager en de haalbaarheid van zijn project of investering;
 • Coördinatie van de verkoop of aankoop van vennootschappen;
 • Begeleiding van oprichting en vereffening van maatschappen;
 • Begeleiding financieel departement bij afsluiting boekjaar;
 • Waardebepalingen van diverse notariskantoren in opdracht van de Kamer der Notarissen;
 • Periodieke controle bij notarissen in opdracht van de Kamer der Notarissen en controle van de lokale Kamers der Notarissen;
 • Due diligence opdrachten bij fusie en overname;
 • Gerechtelijke expertises;
 • Diverse waardebepalingen van vennootschappen en verenigingen.

ADRES

Langestraat 183
2240 Zandhoven


Routebeschrijving


ALGEMENE GEGEVENS

BTW nr: BE 0872.997.327
Ondernemingsnr.: 0872.997.327
RSZ nr.: 1812499-31
Inschrijvingsnr.: IBR: B 589